• ???label.telegram???
  • Imprimeix

Model de protocol d'usos lingüístics per a la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn

Model de protocol d’usos lingüístics per a la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn

El Model de protocol d’usos lingüístics per a la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn dóna una sèrie de pautes clares a l’hora d’utilitzar tant les llengües oficials (català, castellà i aranès a la Vall d’Aran) com les no oficials en el seu àmbit d’actuació i en el del sector públic que en depèn. L’objectiu és doble: facilitar una eina que garanteixi l’accés als serveis de les persones que encara no coneixen les llengües oficials i, alhora, que la llengua catalana pugui afirmar-se en els àmbits d’ús en què continua tenint dificultats per ser present.

En revisió

Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 6

Data d'actualització:  14.12.2010