• Imprimeix

Català bàsic II. Iniciació a la llengua oral

Segona part del material de suport per als cursos de llengua catalana adreçats a persones immgrants adultes. Igual que la primera part, el material s'estrcutura al voltant de cinc unitats, cadascuna de les quals està formada per activitats de comprensió i expressió oral, activitats de lectoescriptura funcional, activitats socioculturals i exercicis de pràctica i d'ampliació de lèxic. Al principi de cada unitat hi ha una guia per ajudar el professorat a presentar les activitats a classe. Inclou els arxius d'àudio corresponents a les activitats orals.

 

Data d'actualització:  19.03.2013