Les programacions de llengua catalana per a l'ensenyament d'adults dels nivells bàsic, elemental, intermedi i de suficiència han estat elaborades per la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística a partir dels programes de la Direcció General.

L’organització dels aprenentatges es basa en un enfocament comunicatiu de la llengua i concretament en l’enfocament per tasques. Aquestes programacions segueixen la classificació per nivells que proposa el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

Data d'actualització:  11.07.2011