Autoaprenentatge: models d'integració dins i fora de l'aula

Actes de la VII Trobada de Centres d'Autoaprenentatge que va tenir lloc a Barcelona el 20, 30 i 31 de març de 2001.

Col·lecció COM/Materials didàctics, 8

Presentació

Data d'actualització:  08.06.2007