• Imprimeix

Material digitalitzat

Publicacions de la Direcció General de Política Lingüística editades originàriament en paper i publicades entre els anys 1986 i 2005. 

De cada volum es faciliten els articles dels quals la Direcció General disposa de permís de comunicació dels autors. 

 


Els autors d’articles publicats originàriament en paper dins les obres citades que no hagin donat el permís de comunicació i ho vulguin fer poden adreçar-se a: cddgpl@gencat.cat.