• Imprimeix

LSC. Làmines sobre la llengua de signes catalana

Làmines sobre la llengua de signes catalanaCol·lecció que té com a objectiu donar major visibilitat i incrementar la sensibilitat social envers la LSC, com a patrimoni lingüístic del país i com a la llengua pròpia de les persones sordes i sord-cegues signants de Catalunya.

Material elaborat amb el suport de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

1. Salutacions i presentacions
2. Salut
3. Seguretat (1)
4. Seguretat (2)

Data d'actualització:  29.01.2018