Tocs de llengua
Actualitat sobre llengua catalana i política lingüística
Departament de Cultura
Direcció General de Política Lingüística
Juliol 2017 #107
:: La Generalitat aplega en un informe els incompliments lingüístics de l'Estat

L’informe de la Generalitat sobre la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM) per al període 2013-2016 desgrana desenes de greuges envers la llengua pròpia de Catalunya    

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, amb la col·laboració dels de la Presidència, Empresa i Coneixement, Ensenyament, Justícia i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, ha elaborat un informe que avalua l'acompliment i l'incompliment per part de l'Estat espanyol de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM) per al període 2013-2016. El document recull nombrosos greuges jurídics de l'Estat envers la llengua catalana i l'occitana. Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, ha afirmat que "l'Estat no ha fet cap pas efectiu per millorar l'acompliment de la Carta europea des del darrer informe que es va emetre, que ja era sensiblement negatiu". 

Tot i que l'Estat espanyol va subscriure la Carta europea l'any 1992 i la va ratificar el 2001, en aquests anys no ha portat a terme accions significatives per garantir-ne l'acompliment, com han anat reflectint en els diversos informes emesos les indicacions del Comitè d'Experts i els acords successius del Comitè de Ministres del Consell d'Europa. 

L'informe elaborat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha estat tramès al Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials del Govern d’Espanya, organisme responsable d'elaborar un informe únic per al conjunt de l'Estat d'acord amb el que preveu l'article 15 de la Carta. Així mateix serà tramès al Consell d'Europa de manera simultània a la tramesa que els governs valencià i balear faran dels informes que han elaborat les direccions generals de Política Lingüística respectives.


Accés a l'informe: 
http://llengua.gencat.cat/celrom_V_informe 

Llegiu-ne més

Altres notícies d'interès

Twitter Facebook Imprimeix
alta | baixa | butlletins anteriors

ISSN: 2385-3786 | Dipòsit legal: 15832-2014

Generalitat de Catalunya