• Imprimeix

Viure a Catalunya

Materials didàctics destinats tant a aprenents com a professors de català de l'àmbit de l'acolliment lingüístic.

Viure a Catalunya. Làmines i guia didàctica

Col·lecció de 12 làmines i una guia didàctica indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana.

Viure a Catalunya. Comencem a parlar

Recull de converses sobres temes de la vida quotidiana que comencen per un nivell bàsic i van augmentant de dificultat. S'adrecen a persones que volen practicar la fluïdesa en català i escoltar diferents varietats dialectals.

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges

Vocabulari bàsic en imatges que s'adreça a les persones que acaben d'arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana.

Viure a Catalunya. Làmines. Versió en aranès

Col·lecció de 10 làmines indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i nivell bàsic.