Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àmbits  > Informació i difusió  > Publicacions  > Viure a Catalunya  > Viure a Catalunya. Comencem a parlar
 

Viure a Catalunya. Comencem a parlar

Imatge del Portal de la Llengua

2003

Recull de converses sobre temes de la vida quotidiana que comencen per un nivell bàsic i van augmentant de dificultat. S’adrecen a persones que volen practicar la fluïdesa en català i escoltar diferents varietats dialectals. Les converses estan agrupades pels temes següents: les persones, els llocs, la casa i l'entorn, les hores i els dies, la feina, el mercat i les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure.
Els diàlegs es poden llegir en format PDF i escoltar en MP3.


Presentació

Unitat 1. Les persones / Las personas / Les personnes / People / Le persone / Die Leute / الأشخاص / 人

Unitat 2. Els llocs / Los lugares / Les lieux / Places / I luoghi / Die Orte / الأماكن / 地方

Unitat 3. La casa i l'entorn / La casa y el entorno / La maison et l'environnement / The home / La casa i dintorni / Das Haus und seine Umgebung / البيوت وما حولها / 住家極其周遭環境

Unitat 4. Les hores i els dies / Las horas y los días / Les heures et les jours / Times and days / Le ore ed i giorni / Die Zelt und die Tage / الساعات والأيام / 時間和星期日期

Unitat 5. La feina / El trabajo / Le travail / Work / Il lavoro / Die Arbeit / العمل / 工作

Unitat 6. El mercat i les botigues / El mercado y las tiendas / Le marché et les boutiques / The market and shops / Il mercado ed i negozi / Der Markt und die Geschäffe / السوق والحوانيت / 市場和商店

Unitat 7. El menjar / La comida / La nourriture / Eating / Il cibo / Das Essen / الأكل / 食物

Unitat 8. Els serveis / Los servicios / Les services / Services / I servizi / Die Dienstleistungen / الخدمات / 服務設施

Unitat 9. La salut / La salud / La santé / Health / La salute / Die Gesundheit / الصحة / 健康

Unitat 10. El lleure / El tiempo libre / Les loisirs / Leisure / Il tempo libero / Die Freizeit / وقت الفراغ / 休閒


Data d'actualització: 09.05.2007