• Imprimeix

Greuges contra la llengua catalana

Greuges contra la llengua catalana 2013-2016

Greuges contra la llengua catalana

La Direcció General de Política Lingüística ha elaborat els Greuges contra la llengua catalana 2013 – 2016 a partir de les dades aportades per la mateixa Direcció General per al 5è informe espanyol de seguiment de l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. 

La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries és un conveni internacional aprovat pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el 25 de juny de 1992 que va entrar en vigor el 1998 i va ser ratificat el 2001 per l’Estat espanyol. Aquesta ratificació compromet l’Estat espanyol a aplicar els graus més alts de protecció de les llengües oficials pròpies diferents del castellà. Des de l’entrada en vigor de l’Estatut d’autonomia de Catalunya al 2006, també va caldre donar compte de les actuacions relacionades amb l’occità aranès com a llengua protegida al mateix nivell que el català. 

Els estats on la Carta és vigent han d’enviar cada tres anys un informe sobre la seva aplicació. Per poder elaborar el 5è informe corresponent al període 2013 - 2016, l’Estat espanyol va demanar a la Generalitat de Catalunya un informe específic previ per a les llengües oficials pròpies de Catalunya, la catalana i l’occitana. La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura el va elaborar i el va trametre a l’Oficina de Llengües del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’Estat, al juliol de 2017. 

El text recull les actuacions que afecten negativament les llengües catalana i occitana que hem pogut documentar al llarg d’aquest darrers anys fins al juny de 2017. Atès que tradicionalment l’informe de l’Estat omet les dades negatives que denunciem des de la Generalitat de Catalunya, per segona vegada des de l’Administració catalana hem enviat també l’informe previ complet al Comitè d’Experts del Consell d’Europa. 

Seguint l’estructura del document lliurat per la Direcció General de Política Lingüística a l’Estat, perquè elaborés el seu 5è informe de compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, hem traduït al català i publicat els Greuges contra la llengua catalana 2013 – 2016, a fi de contribuir a la difusió d’un document que constitueix una nova denúncia de les activitats contràries a les llengües pròpies de Catalunya, i en general a les altres llengües pròpies de l’Estat diferents del castellà.

 

Destaquem

Greuges contra la llengua catalana 2013-2016

Extrets de les dades aportades per la Generalitat de Catalunya per al 5è informe espanyol de seguiment de l'aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.

Greuges contra la llengua catalana 2010-2013

Data d'actualització:  18.10.2017