• Imprimeix

Declaració Universal dels Drets Lingüístics

Conferència Mundial de Drets Lingüístics

El juny del 1996, la Conferència reuní a Barcelona 66 ONG, 41 Centres PEN i 41 experts en dret lingüístic de tot el món. Aquesta convocatòria fou una iniciativa del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN Club Internacional i el CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions), amb el suport moral i tècnic de la UNESCO.

L'Assemblea de participants aprovà la Declaració Universal de Drets Lingüístics per aclamació en un acte celebrat el dia 6 de juny al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Els delegats de les ONG, centres PEN i experts firmaren el document en el mateix acte, al final del qual lliuraren el text i el plec de signatures al representant del director general de la UNESCO.
 

Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics

Presentat el 16 de desembre de 2016 a Sant Sebastià en el marc del Fòrum Europeu de la Diversitat Lingüística. El document, impulsat pel Kontseilua – Consell dels Organismes Socials de l’Euskera i la Fundación Donostia / San Sebastián 2016, té com a antecedent la Declaració Universal de Drets Lingüístics de 1996, impulsada pel CIEMEN i signada a Barcelona.

El Protocol, que integra 180 mesures, és una eina de la societat civil per reclamar drets lingüístics per als parlants de totes les llengües en igualtat. En la redacció del text hi ha participat un comitè organitzador, integrat per diverses entitats entre les quals hi ha Linguapax, el CIEMEN i la Xarxa Europea d’Igualtat Lingüística ELEN. També hi ha participat un comitè d’experts format per lingüistes i especialistes en dret lingüístic. Les versions catalana i occitana han estat elaborades per la Direcció General de Política Lingüística. 

 

 

Data d'actualització:  19.07.2018