• Imprimeix

Taula comparativa entre la Llei 1/1998 i la Llei 7/1983

La Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística és substituïda pels preceptes de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, sens perjudici que, en tot allò que no hi resulti contradictori, passi a formar part de la tradició jurídica catalana.

Data d'actualització:  11.05.2007