• Print

Language Use of the Population of Catalonia. Key results of the Survey on Language Use of the Population 2013

Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics 2013Opuscle que presenta els resultats més rellevants de la tercera edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població (EULP-2013) i la seva evolució respecte del 2003 i 2008. Elaborada pel Departament de Cultura i l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’objectiu principal de l’Enquesta, és conèixer els usos lingüístics de la població de Catalunya, especialment pel que fa al català. Per a la seva elaboració s’ha utilitzat una mostra de 7.500 individus de tot l’àmbit geogràfic de Catalunya.

 

Update:  17.06.2014