• Imprimeix

Version web

Lei 1/1998, de 7 de gèr, de politica lingüistica

 • Preambul

  I. Significat e situacion dera lengua catalana - II. Eth marc juridic - III. Es objectius d’aguesta Lei - IV. Eth contiengut e era estructura d’aguesta Lei

 • Capítol preliminar. Principis generaus

  Article 1. Er objècte d’aguesta Lei - Article 2. Era lengua pròpria - Article 3. Es lengües oficiaus - Article 4. Es drets lingüistics - Article 5. Es principis rectors dera actuacion dera Generalitat - Article 6. Era unitat dera lengua catalana - Article 7. Reconeixhement e proteccion der aranés

 • Capítol I. Er usatge institucionau

  Article 8. Era publicacion des normes - Article 9. Era lengua des administracions de Catalonha - Article 10. Es procediments administratius - Article 11. Era capacitacion lingüística deth personau ath servici des administracions de Catalonha - Article 12. Era Administracion der Estat - Article 13. Es actuacions judiciaus - Article 14. Es documents publics - Article 15. Es documents civils e mercantils - Article 16. Es convènis collectius de trabalh - Article 17. Es registres publics

 • Capítol II. Era onomastica

  Article 18. Era toponímia - Article 19. Era antroponímia

 • Capítol III. Er ensenhament

  Article 20. Era lengua der ensenhament - Article 21. Er ensenhament non universitari - Article 22. Er ensenhament universitari - Article 23. Era formacion permanenta a es ensenhaments de règim especiau - Article 24. Eth professorat

 • Capítol IV. Es mieis de comunicacions e es indústries culturaus

  Article 25. Es mieis de radiodifusion e television publics - Article 26. Es mieis de radiodifusion e television de concession - Article 27. Es mieis de comunicacion escriti - Article 28. Es indústries culturaus e es arts der espectacle - Article 29. Es indústries dera lengua e era informatica

 • Capítol V. Era activitat sòcioeconomica

  Article 30. Es empreses publiques - Article 31. Es empreses de servici public - Article 32. Era atencion ath public - Article 33. Es empreses concertades o subvencionades - Article 34. Era informacion as persones consumidores e usatgères - Article 35. Era publicitat - Article 36. Era activitat professionau e laborau

 • Capítol VI. Er impuls institucionau

  Article 37. Es mesures de foment - Article 38. Es centres de supòrt - Article 39. Es mesures de planificacion

 • Disposicions addicionaus

  Prumèra. Collaboracion damb d’autes institucions e entitats - Dusau. Convènis de collaboracion damb institucions de d’auti territòris de lengua catalana - Tresau. Projeccion exteriora - Quatau. Grafia normatiua des nòms e congnòms catalans - Cincau. Garanties de compliment - Siesau. Es dotacions economiques - Setau. Foncions de vigilància e impuls - Uiteau. Règim de foncion publica

 • Disposicions transitòries

  Prumèra. Es normes d’usatges lingüistics - Dusau. Era adaptacion empresariau - Tresau. Es emissores de radiodifusion e television

 • Disposicions finaus

  Prumèra. Modificacion dera Lei 8/1987, de 15 d’abriu - Dusau. Desplegament reglamentari - Tresau. Substitucion e vigéncia de normes